O izložbi

Spomenik kralju Tomislavu jedan je od najprepoznatljivijih simbola grada Zagreba, konjanička skulptura koja na Glavnom željezničkom kolodvoru svakodnevno dočekuje putnike i istovremeno dominira gradskom vizurom Donjega grada i Lenucijeve potkove.

Ovom virtualnom izložbom obilježava se 150. godišnjica rođenja kipara Roberta Frangeša Mihanovića, čiji je spomenik Tomislavu njegovo najmonumentalnije i najznačajnije djelo.

PPriča o spomeniku, od ideje za njegovo podizanje preko lijevanja te dugotrajnih polemika o mjestu i načinu postavljanja do konačnog postavljanja i promjena koje su se na njemu odvijale tijekom gotovo cijelog stoljeća, izrazito je bitan i interesantan segment naše povijesti i povijesti umjetnosti koji široj javnosti nije toliko poznat. Izložbom se pokušalo obuhvatiti sve te elemente i prikazati spomenik kroz njegovu povijesnu i umjetničku vrijednost.

Head, Statue, Sculpture, Pedestal, Jaw, Artifact, Art

Glava kralja Tomislava, sadra, 1928.-1938. (MZP-700)

Gliptoteka HAZU u svom fundusu čuva originalne sadrene modele i skice za spomenik Roberta Frangeša Mihanovića, bogatu fotodokumentaciju i arhivske materijale te skice s natječaja za zamjenske reljefe za spomenik. Ostatak arhivskih materijala korištenih na virtualnoj izložbi dobiven je ljubaznošću Arhiva za likovne umjetnosti HAZU.

Izložbeni eksponati dio su Zbirke hrvatskoga kiparstva od XIX. do XXI. stoljeća i Zbirke medalja i plaketa Gliptoteke HAZU te Ambijentalne zbirke kipara Roberta Frangeša Mihanovića u vlasništvu Grada Zagreba, pohranjene u Gliptoteci. Upravo taj umjetnički i arhivski materijal koji se čuva u fundusu muzeja potvrđuje važnost Gliptoteke HAZU kao ustanove osnovane s ciljem da čuva sadrene modele i skice hrvatskih kipara, koja je tu funkciju održala do danas i koja se nebrojeno puta, pa tako i u slučaju ovog spomenika, pokazala kao presudan čimbenik za njegovu zaštitu.