Impressum

AUTOR  VIRTUALNE IZLOŽBE I TEKSTA
Filip Turković-Krnjak, kustos Gliptoteke HAZU

FOTOGRAFIJE
Goran Vranić, Marko Jandrić, Nela Laptoš, arhiv Gliptoteke HAZU, Arhiv likovni za likovne umjetnosti HAZU

PRIJEVOD
Graham McMaster

LEKTURA
Maja Silov Tovernić

DIZAJN I OBLIKOVANJE VIRTUALNE IZLOŽBE
Marinko Murgić

Virtualna izložba je realizirana uz financijsku potporu  Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

© Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove publikacije ili njegov dizajn ne mogu se reproducirati, prenositi ili koristiti u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektronskim, mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez pisanog dopuštenja autora.