Impressum

AUTHORS OF VIRTUAL EXHIBITION AND TEXT
Filip Turković-Krnjak, kustos Gliptoteke HAZU

PHOTOGRAPHY
Goran Vranić, Marko Jandrić, Nela Laptoš, arhiv Gliptoteke HAZU, Arhiv likovni za likovne umjetnosti HAZU

TRASNLATION
Graham McMaster

LECTORING
Maja Silov Tovernić

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF VIRTUAL EXHIBITION
Marinko Murgić

Virtualna izložba je realizirana uz financijsku potporu  Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

© Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove publikacije ili njegov dizajn ne mogu se reproducirati, prenositi ili koristiti u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektronskim, mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez pisanog dopuštenja autora.